Om oss

Barlindhaug Eiendom har fokus på en langsiktig strategi som bidrar til å posisjonere selskapet som en landsdekkende eiendomsaktør innen bolig og næringsutvikling.

Vi har et utstrakt samarbeid med lokale og nasjonale samarbeidspartnere i våre utviklingsprosjekter. Dette gir gode synergier fordi det sikrer markedskompetanse, og styrker lokale nettverk. Samspillet med samarbeidspartnere trygger investeringer og gir bedre markedstilpassede prosjekter, noe vi mener er et suksesskriterium. En stor del av prosjektutviklingen skjer i partnerskap gjennom tilknyttede prosjektselskaper.

Barlindhaug Eiendom har hovedkontor i Tromsø. Vi har gjennom 2016 ekspandert geografisk. Selskapet er godt posisjonert i boligmarkedet, i og rundt de store byene. Vi har tro på et godt boligmarked også i tiden fremover. Vår boligreserve gir oss et salgspotensial opp mot 500-600 boliger årlig.