Direktørboligområdet

Kirkenes

Areal

Omlag 35 dekar - ca 90 leiligheter og 15 rekkehus

Byggetid

2018 - 2022

Kontakt

John Arne Worum

Det nye boligområdet ligger ovenfor AS Sydvaranger sin tidligere direktørbolig, oppført i 1862-63 og tegnet av arkitekt Helge Thams. Bygget er særegent og spesielt interessant på grunn av beliggenhet, arkitektonisk utforming og materialbruk.

Grenselandsmuseet og Førstevann med tilliggende grøntarealer ligger like sør og vest for det planlagte boligområdet. Boligbebyggelsen vil ligge i vestvendt skråning og få fine sol- og utsiktsforhold. Det er kort avstand til fine friluftsområder.

Reguleringsplanen for boligområdet er under kommunal behandling. Får vi et positivt vedtak på reguleringsplanen i løpet av 2017 tar vi sikte på å starte boligbyggingen i løpet av 2018.