Eliløkken Sjøside

Børsa

Entreprenør

Consto Trøndelag AS

Areal

Tomteareal 28.000 m2 / Utbyggingspotensial: 16.000 - 35.000 m2

Ferdigstilt

2015-2019

Kontakt

Per Jarle Eide

Eliløkken Sjøside er et nytt boligområde under utvikling i Børsa i Skaun kommune, og ligger ved sjøkanten med Børsa småbåthavn som nærmeste nabo i sør og friområde med svaberg og badeplass mot nord. Boligområdet vil bestå av rekkehus og leiligheter. Byggetrinn I og II er ferdigstilt, og vi er i løpet av første kvartal 2018 klare med byggetrinn III.

Se prosjektets hjemmeside for øvrig informasjon www.elilokkensjoside.no 

Utbyggingsselskapet Eliløkken Sjøside AS ble etablert i 2012 og skal stå for utvikling og bygging av boligene på den 28mål store tomta. Reguleringsplanen for området ble godkjent i Skaun kommune i desember 2013 og det bygges nå rekkehus og boligblokker på det tidligere industriområdet.


Eilokken Eksterior Alternativ 61 17957112161 Balkong0003