Eliløkken Sjøside

Børsa

Entreprenør

Consto Trøndelag AS

Areal

Tomteareal 28.000 m2 / Utbyggingspotensial: 16.000 - 35.000 m2

Ferdigstilt

2015-2019

Kontakt

Per Jarle Eide

Eliløkken Sjøside er et nytt boligområde under utvikling i Børsa i Skaun kommune, og ligger ved sjøkanten med Børsa småbåthavn som nærmeste nabo i sør og friområde med svaberg og badeplass mot nord. Boligområdet vil bestå av rekkehus og leiligheter. Byggetrinn I og II er ferdigstilt. Nå er trinn III lagt ut for salg- og består av 9 selveierleiligheter fra 41-81 kvm BRA.

Se prosjektets hjemmeside for øvrig informasjon www.elilokkensjoside.no 

Utbyggingsselskapet Eliløkken Sjøside AS ble etablert i 2012 og skal stå for utvikling og bygging av boligene på den 28mål store tomta. Reguleringsplanen for området ble godkjent i Skaun kommune i desember 2013 og det bygges nå rekkehus og boligblokker på det tidligere industriområdet.


Elilokken2 Eksterior 01 180522Final Elilokken2 Interior 02 180522Final Elilokken2 Eksterior 02 180522Final Eilokken Eksterior Alternativ 61 17957112161 Balkong0003