Eliløkken Sjøside

Børsa

Entreprenør

Consto Trøndelag AS

Areal

Tomteareal 28.000 m2 / Utbyggingspotensial: 16.000 - 35.000 m2

Ferdigstilt

1. byggetrinn ferdigstilt nov 2015 - 2. byggetrinn ferdigstilt aug 2016

Kontakt

Per Jarle Eide

Eliløkken Sjøside er et nytt boligområde under utvikling i Børsa i Skaun kommune.

Skaun kommune er en randkommune til Trondheim med rask befolkningsvekst.

Eliløkken Sjøside ligger ved sjøkanten med Børsa småbåthavn som nærmeste nabo i sør og friområde med svaberg og badeplass mot nord.

I 1945 ble det etablert båtbyggeri på området. I 1952 ble den siste båten levert og virksomheten gikk over til sagbruk og høvleri i det som senere ble kjent som Eliløkken Bruk AS. Bedriften ble solgt i 2004 og virksomheten ble etter hvert lagt ned.

Utbyggingsselskapet Eliløkken Sjøside AS ble etablert i 2012 og skal stå for utvikling og bygging av boligene på den 28mål store tomta. Reguleringsplanen for området ble godkjent i Skaun kommune i desember 2013 og det bygges nå rekkehus og boligblokker på det tidligere industriområdet.

14 rekkehusenheter og 34 leiligheter er nå ferdigstilt, og det legges ut 7 nye rekkehusenheter for salg.

Se også prosjektets hjemmeside: Eliløkken

Klikk på linken nedenfor for å se prosjektets beliggenhet i Børsa

Se kart over området

Eilokken Eksterior Alternativ 61 17957112161 Balkong0003 Balkong0001 Web