Fagereng

Tromsø

Byggherre

Barlindhaug Eiendom AS

Entreprenør

Infrastruktur: Barlindhaug Utbygging AS

Areal

Ca 700 boliger

Ferdigstilt

Infrastruktur og tomeklargjøring: 1997-2001 / Boligbygging: 1998-2008

Kontakt

Kjetil S. Paulsen

Fagereng boligområde ligger på sørvestre del av Tromsøya. Området er totalt 150 dekar. Reguleringsplan ble utarbeidet i samarbeid med grunneiere. Planen ble godkjent i 1997.

Barlindhaug Eiendom AS ervervet området i 1997, og startet samme år opparbeidelse av infrastruktur og lekeområder. Det er bygd ca 700 boliger, fordelt på eneboliger, kjedehus, rekkehus og leilighetsbygg. Boligbyggingen er gjennomført av ulike utbyggere, hvorav Barlindhaug Eiendom AS har stått for utvikling, salg og bygging av ca 400 boliger.