Holstneset

Harstad

Kontakt

Åge Fossum

Nytt leilighetsprosjekt på Holstneset i Harstad under utvikling.

Tospann Invest AS som eies 50 % hver av Barlindhaug Eiendom AS og Inge Falch Olsen, har inngått en avtale med Kristian Holst AS om overtagelse av deres eiendom i Harstad sentrum. Området er ferdig regulert og omfatter ca 100 nye leiligheter. Salgsstart forventes å skje i 1. kvartal 2017 og med mulig byggestart 1 2. kvartal 2017. Det blir inngått utviklingsavtale med Consto om realisering av prosjektet.