Medby Næringspark

Bjerkvik

Areal

150 daa

Byggetid

Bygges ut i perioden 2015 - 2019

Kontakt

Kjetil S. Paulsen

Medby Næringspark er et nytt næringsområde under utvikling sentralt i Bjerkvik .

Medby Næringspark AS er et selskap som eies av Barlindhaug Eiendom AS (57 %), Ofoten Sparebank (28 %) og Idar Hanssen (15 %).

Bjerkvik er et naturlig logistikk-knutepunkt for Nord-Norge der varer inn og ut av landsdelen passerer gjennom, både til/fra Lofoten/Vesterålen, Harstad-området, og Troms og Finnmark. Næringsområdet ligger sentralt i Bjerkvik i Narvik kommune langs E6/E10. Avstanden til Evenes flyplass er 43 km og til Narvik sentrum 12 km når Hålogalandbrua står ferdig i 2017.  Området på 150.000 m2 er under regulering.

Posten Norge etablerer ny logistikk terminal i Medby Næringspark med innflytting tidlig i 2017. I tillegg har Hålogaland Transport, First Stopp dekkservie og Teltproffen etablert seg i Næringsparken. Tomtene i næringsparken er allerede opparbeidet med strøm, fiber, vann og avløp, og nye byggeklare tomter opparbeides etter nærmere avtale.

Utsikt Medby Medby Fra E6