Nordlysparken

Harstad

Areal

60.000 m2 næringsarealer med betydelige utvidelsesmuligheter

Kontakt

Åge Fossum

Stor handels- og næringspark inkl. idrettslige formål

Området er ferdig regulert og ligger sentralt sør for Harstad sentrum. Reguleringsplanene for området ble vedtatt i 2013 og nå pågår arbeidet med fremtidige leietakere til området.

Coop Norge Eiendom og Coop Nord er også sentrale eiere i prosjektet.

Prosjektets hjemmeside finner du her: Nordlysparken