Rensåsen Park

Bodø

Entreprenør

Consto AS

Arkitekt

Hamperokken Arkitektur AS

Areal

Ca 2.500 m2 næringsarealer samt 42 leiligheter

Byggetid

2017-2018

Kontakt

Kjetil S. Paulsen

Nye næringsarealer og leiligheter ved Rensåsparken

Rensåsen Park AS har kjøpt den gamle svømmehallen i Rensåsparken m/tilhørende tomt. Området er regulert til bolig, forretning, tjenesteyting og kontor med tilhørende parkeringsanlegg. Reguleringsplanen legger til rette for ombygging av svømmehallen samt oppføring av nytt boligbygg på parkeringsplassen øst for svømmehallen.

42 selveierleiligheter i nytt boligbygg er nå salgsklart. Se mer på prosjektets hjemmeside Rensåsen Park

Rensasen Type 4 A 602 Rensasen Type 2 C 501 Rensasen Type 2 A 606 Rensasen Type 2 A Rensasen Eksterior 02 170822Final Rensasen Eksterior 04 170828Final 2