Landfalløya

Drammen

Kontakt

Åge Fossum

Barlindhaug Eiendom AS har inngått et samarbeid med Jahr Utvikling AS og Christoff Invest AS om utvikling av et leilighetsprosjekt i Drammen sentrum. Barlindhaug Eiendom AS har en 50 % eierandel i selskapet Landfalløya Holding AS som skal realisere prosjektet. Regulering pågår og det forventes at området kan omfatte ca 100 nye leiligheter med god beliggenhet. Prosjektet forventes ferdig regulert sommeren 2017, med salgsstart i 3 kvartal 2017. Det blir inngått utviklingsavtale med Consto om realisering av prosjektet.