Minken Næringspark

Tromsø

Areal

180 dekar næringsarealer

Byggetid

2010 - 2020

Kontakt

Kjetil S. Paulsen

Nytt næringsområde i Ramfjorden med mange ledige næringstomter

Minken næringspark ligger i Ramfjorden , ca. 19 km fra Tromsø sentrum, like ved innfartsvegen til Tromsø (E8).

Opparbeidelsen ble igangsatt i 2010. Infrastrukturen for første byggetrinn er ferdigstilt.
Bedriftene Asko Nord AS og Kraemer Maritime AS etablerte seg i næringsparken i 2011/2012.
Næringsparken har i dag 35 dekar byggeklare tomtearealer. Ytterlige 75 dekar arealer kan klargjøres relativt raskt. Fullt utbygd vil næringsparken omfatte 180 dekar næringsarealer.

Utendors 6 Utendors 5 15 Ute 15 960X300